AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2023.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Władze Statutowe
Najwyższą Władzą Aeroklubu Białostockiego jest
Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Białostockiego


W okresie pomiędzy obradami
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Białostockiego
najwyższą włądzą jest Zarząd Aeroklubu BiałostockiegoZarząd Aeroklubu Białostockiego

Jan Nosal - prezes zarządu
Wiesław Zawadzki - wiceprezes zarządu
Andrzej Terlecki - sekretarz zarządu w dniu 2 grudnia 2021 złożył rezygnację z pracy w zarządzie
Artur Wróbel - skarbnik zarządu od 2 grudnia pełniacy obowiązki sekretarza
Jarosław Obuchowski - członek zarządu
Bogdan Matwiejczuk - członek zarządu
Krzysztof Fedyk - członek zarzadu
Patryk W. - członek zarządu - 16 lipca 2020 złożył pisemną rezygnację z prac w zarządzieKomisja Rewizyjna Aeroklubu Białostockiego kontroluje całokształt działalności statutowej Aeroklubu Białostockiego


Komisja Rewizyjana

Paweł Krzywicki - przewodniczący KR
Krzysztof Kaczmarek - zastępca przewodniczącego
Zbigniew Majewski - sekretarz
 

Bartłomiej J. - sekretarz KR- 15 czerwca 2021 złożył pisemną rezygnację z prac w KR


Sprawy do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Białostockiego kierować na adres e-mail: kr@aeroklub.bialystok.pl lub pocztą tradycyjną na adres Aeroklubu Białostockiego z dopiskiem "Komisja Rewizyjna Aeroklubu Białostockiego"


Sąd Koleżeński


Agnieszka Kamińska-Cylwik
Andrzej Skrzypczyński
Michał Poniatowski


Sąd Koleżeńsk

Wiszniewski Dawid
Zdanowicz Piotr
Skrzypczyński Andrzej - uzupełnienie składu na WZCAB w dniu 2 grudnia 2017

Aktualna pogoda
CAŁA EUROPA
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2023
537:25
Najdłuższy lot w roku 2023
Adam Sadowski - 08:17
Najdłuższy przelot w roku 2023
Adam Sadowski - 705 km
Najwięcej przelotów w roku 2023
Adam Sadowski - 3758 km