AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2021.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Władze Statutowe
Najwyższą Władzą Aeroklubu Białostockiego jest
Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Białostockiego


W okresie pomiędzy obradami
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Białostockiego
najwyższą włądzą jest Zarząd Aeroklubu BiałostockiegoZarząd Aeroklubu Białostockiego

Jan Nosal - prezes zarządu
Wiesław Zawadzki - wiceprezes zarządu
Andrzej Terlecki - sekretarz zarządu
Artur Wróbel - skarbnik zarządu
Jarosław Obuchowski - członek zarządu
Bogdan Matwiejczuk - członek zarządu
Krzysztof Fedyk - członek zarzadu
Patryk Wyszpiański - członek zarządu - 16 lipca 2020 złożył pisemną rezygnację z prac w zarządzieKomisja Rewizyjna Aeroklubu Białostockiego kontroluje całokształt działalności statutowej Aeroklubu Białostockiego


Komisja Rewizyjana

Skład Komisji Rewizyjnej po wyborach  w dniu 5 grudnia 2019r.

Paweł Krzywicki - przewodniczący KR
Bartłomiej Janicki - zastępca przewodniczącego
Krzyszttof Kaczmarek - sekretarz

Sąd Koleżeńsk

Wiszniewski Dawid
Zdanowicz Piotr
Skrzypczyński Andrzej - uzupełnienie składu na WZCAB w dniu 2 grudnia 2017

Aktualna pogoda
CAŁA EUROPA
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2021
18:06
Najdłuższy lot w roku 2021
Krzysztof Fedyk - 01:35
Najdłuższy przelot w roku 2021
Jan Nosal - 0 km
Najwięcej przelotów w roku 2021
Adam Fiłonowicz - 0 km