AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2023.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Posiedzenia
Zwołuję na dzień 21 kwietnia 2023 (piątek) godzina 19:00 posiedzenie Zarządu AB
Proponuję następujący porządek

1. Podanie porządku
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawy członkowskie
4. Zatwierdzenie sprawozdania ZAB za okres między walnymi
5. Zatwierdzenie proponowanych zmian w Statucie AB.
6. Sprawy różne
    a) Sprawy organizacyjne związane z Walnym
    b) inne wg potrzeb
7. Zamknięcie posiedzenie

Aktualna pogoda
CAŁA EUROPA
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2023
215:26
Najdłuższy lot w roku 2023
Adam Sadowski - 08:17
Najdłuższy przelot w roku 2023
Adam Sadowski - 555 km
Najwięcej przelotów w roku 2023
Adam Sadowski - 1343 km