Zapraszamy na szkolenia lotnicze w sezonie 2017.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.

Zrealizuj marzenia!

Skład
Zarząd Aeroklubu Białostockiego

Jan Nosal - prezes                                       
Wiesław Zawadzki - wiceprezes
    Jarosław Obuchowski - sekretarz - rezygnacja z pracy w dniu 23 sierpnia 2016r
Maciej Olszewski - sekretarz - uzupełnienie składu w dniu 5 kwietnia 2017roku.
Artur Wróbel - skarbnik
    Piotr Ciołko - członek zarządu - rezygnacja z pracy w dniu 25 paździrenika 2017
    Adam Fiłonowicz - członek zarządu - rezygnacja z pracy w Zarządzie AB - 10 kwietnia 2017
Michał Wróblewski - członek zarządu


Zarząd Aeroklubu BIałostockiego został wybrany na Walnym Zgromadzeniu Członków Aeroklubu Białostockiego w dniu 5 grudnia 2015r.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 5 grudnia prowadzonym przez przewodniczacego obrad Walnego Zgromadzenia Członków AB z dnia 5 grudnia, wybrani członkowie Zarządu ukonstutuowali Zarząd Aeroklubu Białostockiego w wymieniom wyżej układzie.

Komentarz synoptyka


Aktualna pogoda
Kamerka
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2018
:
Najdłuższy lot w roku 2018
- :
Najdłuższy przelot w roku 2018
- km
Najwięcej przelotów w roku 2018
- km